Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Násilie v rodine činí každý „kto uplatnením násilia, vyhrážaním, že zaútočí na život alebo telo, drzým a bezohľadným správaním ohrozí pokoj, telesnú integritu alebo duševný stav člena svojej rodiny…“ (Trestný zákonník).
Násilie v rodine sa líši od iných foriem násilia v tom, že sú páchateľ a obeť v emocionálne blízkom vzťahu. Problém je aj v sile a kontrole, ktorú páchateľ pociťuje a taký vzťah s obeťou nechce prerušiť. Páchateľ často kontroluje pohybovanie sa obete, jej kontakty, peniaze, snaží sa izolovať ju od ostatných členov rodiny a kamarátov, sú to mechanizmy násilia. Neustále dáva obeti na vedomie, že je sama, obviňuje ju, že jej správanie je dôvod násiliu, vyhráža sa na rôzne spôsoby v prípade, že chce obeť opustiť páchateľa… Ide o perfídne mechanizmy kontroly páchateľa nad obeťou. Páchateľ často znižujú mieru násilia, ktorú spôsobil, pokúša sa nájsť ospravedlnenie a obviňuje obeť, chce dominovať nad obeťou a je to jeho modus pôsobenia.
Prečítať text:

Nezatváraj oči, je to na mne, na tebe, na nás – zastavme násilie.