Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Dňa 29.10.2019 v miestnostiach  Spolku petrovských žien Stredisko pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec v spolupráci s ním zaznamenalo mesiac úcty k starším prostredníctvom edukačno-informačnej prezentácie na tému  Pozitívne, aktívne a zdravé  starnutie,  s cieľom  poukázať na to, že starnutie ako  životný proces jednotlivca môže byť aktívnejší a zdravší, realizovaný na rôzne spôsoby, ako sú fyzická aktivita, pravidelná a zdravá výživa, preventívne lekárske prehliadky, bohatý sociálny život, pestovanie osobných priateľstiev, venovanie sa koníčkom a pod.

Účastníci sa zoznámili s právami a službami z domény sociálnej  ochrany, ktoré môžu uskutočniť v stredisku pre sociálnu prácu. Prezentáciu viedli odborné  pracovníčky strediska Mária Orosová a Jaňa Bartošová. Za  dlhoročnú  úspešnú spoluprácu  riaditeľka strediska Biljana Drakulićová odovzdala  združeniu ďakovnú listinu. Členky združenia   sa  na záver zavďačili pracovníčkam strediska  priliehavými darčekmi.