Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Dňa 15.07.2019 v malej sieni Obce Báčsky Petrovec prebiehala mediálna prezentácia projektu Strediska pre sociálnu prácu  s názvom Rozvoj a zlepšenie služieb Manželskej a rodinnej  poradne Rodinka. O význame projektu a aktivitách  média oslovili riaditeľka  strediska  Biljana Drakulić,  psychologička  Milka Grbić a zástupca predsedu obce Ján Brna.

Poradňa pokračuje aj ďalej so svojimi aktivitami, takže Vám ponúka ANKETU, prostredníctvom ktorej máte možnosť  vybrať si jednu z ponúknutých tém pre dielňu, ktorú pre Vás  usporiadame  v nadchádzajúcom období.

Anketa a viacej informácií sú k dispozícii na nižšie uvedenom odkaze!

Verzia ankety v srbskom jazyku

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKGhyZWCo6qGGIkrUB0KSDFr5I4rKqJoXgu0iO4kihlbZHyQ/viewform?usp=sf_link

Verzia  ankety v slovenskom jazyku

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYyeQIbnHII_xwCyh5JEbBOwN-I_P26IWO97_hpASOHwR2xg/viewform?usp=sf_link