Контакт тел: 021/780-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Máte otázky/výzvu na partnerskom, manželskom, rodičovskom, rodinnom a osobnom pláne?!

Manželská a rodinná poradňa „Rodinka“ v Bačskom Petrovci je miesto pre Vás, Vášho partnera/ku, rodinu, kde Vám ponúkame besplatnú odbornú pomoc a podporu. Objednávanie termína sa realizuje na číslo telefónu 780-057 alebo osobne v Stredisku pre sociálnu prácu B. Petrovec. Práca odborníkov je organizovaná v pracovných dňoch v periode od 15:00 do 18:000 hodín.

Ako novinku v našej Poradni Vám predstavujeme pomoc a podporu defektológa.

Kedy je čas aby ste sa ozvali defektológovi…

  • Keď je dieťa narodené s riziko faktorom,
  • Keď u dieťaťa mešká hovorovo- jazykový vývoj,
  • Keď u dieťaťa mešká socio- emocionálny vývoj (npr. dieťa sa vyhýba očnému kontaktu, nereagujú na meno, hra sa len s časťami hračiek, a to trvá dlhšiu dobu…),
  • Keď má dieťa problém s jemnou motorikou a grafomotorikou,
  • Keď má dieťa problém s čítaním a/alebo písaním,
  • Keď má dieťa problém s učením,
  • Keď je dieťa príliš alebo premálo citlivé na stimul z okolitého prostredia.