Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Manželská a rodinná poradňa Rodinka – projekt bol realizovaný v roku 2014 a podporil ho Pokrajinský sekretariát pre zdravotníctvo, sociálnu politiku a demografiu.

Trvanie projektu: 8 mesiacov

Hodnota projektu: 200.000,00 dinárov

Cieľ projektu: poskytovanie služieb prostredníctvom preventívnych aktivít a multisektorovú prácu, edukačne služby, poradenstvo a podpora rodiča, podpora rodiny / jednotlivca, ktorý sa stará o člena s vývinovými poruchami, poradenstvo v prípade násilia v rodine, právna pomoc a podpora.