Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Manželská a rodinná poradňa Rodinka – projekt bol realizovaný v roku 2012 a podporil ho Pokrajinský sekretariát pre zdravotníctvo, sociálnu politiku a demografiu.

Trvanie projektu: 5 mesiacov

Hodnota projektu: 300.000,00 dinárov

Cieľ projektu: utvoriť poradňu pre poskytovanie rád z oblasti rodinných a manželsko-partnerských vzťahov, poskytovanie právnych rád, pozdvihnutie povedomia u všetkých užívateľských skupín a občanov lokálneho spoločenstva o význame mentálneho zdravia každého člena rodiny.