Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Dňa 09.05.2019 sa uskutočnila  manifestácia pod  názvom Keď sa neviditeľní stanú viditeľnými – stretnutie užívateľov ustanovizní sociálnej ochrany, ich príbuzných a  odborných spolupracovníkov. Manifestácia pozostávala z dvoch častí. Prvá sa realizoval v miestnostiach Turistickej organizácia obce Báčsky Petrovec, kde ústrednou udalosťou bolo osobné stretnutie užívateľov a ich príbuzných, výmena  skúseností a poznatkov odborných pracovníkov strediska pre sociálnu prácu a ustanovizní.

Stretnutie  otvorila riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec Biljana Drakulić a prítomným sa  prihovorili  Milka Budakov, zástupkyňa pokrajinského tajomníka pre sociálnu  politiku, demografiu a rodovú rovnosť a predstaviteľka  Pokrajinského ústavu pre sociálnu ochranu Sanja Grmuša, poradkyňa pre sociálnu ochranu. Druhá časť stretnutia prebiehala v Hložanoch na čárde pri Dunaji Kapor, kde  si účastníci mohli pozrieť film Rozprávky zo susedstva, ktorý z hľadiska užívateľov služieb  ubytovania s podporou, užívateľov Domova pre duševne choré osoby z Čuruga, hovorí o dôležitosti  takýchto služieb. Nasledoval krátky program, ktorí  pripravili užívatelia ubytovania na tému príroda a Dunaj. Stretnutia sa zúčastnili užívatelia a odborní  pracovníci Domova pre  duševne choré osoby Čurug z Čuruga, Domova Veternik z Veternika, Domova pre  duševne choré  osoby  1. októbra, Stari Lec, Domova pre osoby s mentálnymi poruchami Otthon, Stara Moravica, Domova pre dospelých Sveti Vasilije Ostroški –  Čudotvorac z Nového Bečeja a Strediska pre sociálnu prácu  z Báčskej Palanky. Nakoniec nasledoval spoločný obed  a kamarátenie. Vďaka patrí   nielen hostiteľom, priateľom stretnutia, ktorí usporiadali  jeden nezvyčajný a inakší deň pre  užívateľov z ustanovizní, bez ktorých by táto manifestácia nebola možná, ale i zamestnancom Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec.