Контакт тел: 021/780-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Stredisko pre sociálnu prácu aj tohto roku prijalo výzvu k spolupráci zo strany motorkárov obce Báčsky Petrovec, ktorí pre  deti našej obce zabezpečili 117 balíkov.

Balíky dostali deti z materiálne ohrozených rodín, členovia  združenia osôb s osobitnými potrebami MY z Báčskeho Petrovca a členia  združenia  osôb s invaliditou Zagrljaj u Kulpína. Motorkári  priniesli deťom z obce  radosť tým, že si balíky mohli  prevziať na parkovisku pri  trhu v Báčskom Petrovci. Akcia  sa realizovala 26.12.2021.