Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Koordinačné stredisko pre staré a chronicky choré osoby – projekt bol realizovaný v roku 2009 a podporili ho Pokrajinský sekretariát pre zdravotníctvo a sociálnu ochranu a Obec Báčsky Petrovec.

Trvanie projektu: 6 mesiacov

Hodnota projektu: 425.118,00 dinárov

V rámci projektu bolo formované koordinačné stredisko pre staré a chronicky choré osoby, ktoré poskytovalo služby pomoci a opatery v dome, zriadený bol info telefón pre poskytovanie rôznych informácií pre uskutočnenie rôznych práv v inštitúciách a službách, tiež možnosť prihlášky menších porúch v domácnosti zo strany starých osôb, ktorým je táto služba zabezpečená so subvenciou samých vykonávateľov prác.