Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Interrezortná spolupráca v obci Báčsky Petrovec – projekt bol realizovaný v roku 2007 a podporili ho Pokrajinský sekretariát pre zdravotníctvo a sociálnu ochranu a Obec Báčsky Petrovec.

Trvanie projektu: 10 mesiacov

Hodnota projektu: 209.947,00 dinárov

Cieľ projektu bol utvorenie siete sociálnych aktérov a vzájomná koordinácia ich práce, zlaďovanie programov a aktivít, zváženie a utvorenie siete ľudských zdrojov v poskytovaní nových, súčasných foriem sociálnej ochrany, formovanie lokálneho koordinačného telesa pre sociálne otázky.

Výsledkom projektu bolo podpísanie protokolu o spolupráci zo strany strediska pre sociálnu prácu, domu zdravia, škôl, predškolskej ustanovizne a polície na území obce Báčsky Petrovec a utvorenie lokálneho koordinačného telesa pre sociálne otázky.