Контакт тел: 021/780-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Edukačný dom – projekt bol realizovaný v roku 2010 a podporili ho Pokrajinský sekretariát pre zdravotníctvo a sociálnu ochranu a Obec Báčsky Petrovec.

Trvanie projektu: 12 mesiacov

Hodnota projektu: 500.000,00 dinárov

Ciele projektu: pozdvihnutie povedomia marginalizovaných skupín, najmä žien v menších prostrediach a ich posilňovanie na osobnom a profesionálnom pláne; lepšia integrácia marginalizovaných skupín v lokálnom prostredí a prekonanie predsudkov o rodovej, ekonomickej, vzdelanostnej a sociálnej nerovnoprávnosti; sebaorganizácia osôb z marginalizovaných skupín, lepšia informovanosť o rozličných témach z oblasti vzdelávaniam, kultúry, výchovy, zdravotníctva, ekológie.