Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Dňa 3.10.2019 v miestnostiach Turistickej organizácie Báčsky Petrovec prebiehal dielňa pre deti bez rodičovskej starostlivosti, ktoré sú ubytované v opatrovníckych  rodinách a pre deti  zo sociálne ohrozených rodín, ktorých rodičia sú užívatelia peňažnej sociálnej pomoci,  a to v organizácii Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec.

Dielne  realizoval edukátor Nadácie  Tijany Jurić. Na edukačných dielňach boli spracované  témy bezpečné používanie internetu, online násilie a obchodovanie s ľuďmi – definovanie,  formy,  riziká, mechanizmy ochrany, reagovania a prevencie s cieľom edukácie detí na tému digitálnej bezpečnosti a ochranných mechanizmov a prevencie zneužívania deti na internete pred  násilím. Deti bez rodičovskej starostlivosti sú dodatočne ohrozené v dôsledku špecifických podmienok života, v ktorých vyrastali.  Totiž, ide o deti, ktoré vyrastali v nefunkčnom rodinnom prostredí alebo kde chýbala rodičovská starostlivosť. Jeden z cieľov dielne bol informovať detí o mechanizmoch prevencie a ochrany  pred zneužívaním na internete a násilím, a na ten spôsob umožniť im zvýšiť  svoju a bezpečnosť iných detí z ich okolia. Stredisko pre sociálnu  prácu každému účastníkovi odovzdalo malý „zdravý“ a „sladký“ darček, jablko a čokoládku.  Táto plánovaná aktivita bola realizovaná rámci  zaznamenania Detského týždňa.