Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Na iniciatívu spoločenskej facebookovej  skupiny  Mamy Petrovčanky – Mame Petrovčanke a v spolupráci so Strediskom pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec rozdelených bolo 50 vianočných  a novoročných balíčkov deťom z materiálne znevýhodnených rodín v obci Báčsky Petrovec. Balíčky  darovali rodiny z obce Báčsky Petrovec. Akcia udelenia balíčkov prebiehala 23. decembra.  Solidarita a humánnosť sú hodnoty, ktoré spoločnosť pestuje a rozvíja svojimi aktivitami.

Ďakujeme rodičom a ich deťom, ktoré s veľkou láskou a pozornosťou pripravili darčeky.

Kolektív Strediska pre sociálnu prácu  obce Báčsky Petrovec