Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

S cieľom uspokojenia existenčných potrieb, ako podpora a pomoc rodinám ľahšie prekonať jestvujúce zimné obdobie, Stredisko pre sociálnu prácu obce  Báčsky Petrovec v priebehu decembra realizovalo udelenie  jednorazovej  peňažnej pomoci.

Cieľové skupiny užívateľov  boli rodiny, užívatelia práv na peňažnú sociálnu pomoc a práv na komunálne subvencie. V akcii bolo zahrnutých 94 rodín, a to 79 rodín sú užívatelia  práv na peňažnú sociálnu pomoc a 15 rodín uskutočňuje právo na komunálne subvencie na základe najnižšieho dôchodku. Pre jednu rodinu  bola určená suma 6.000 dinárov. Peňažné prostriedky pre túto akciu, ktoré vynášali 564.000,00 dinárov, boli plánované  a zabezpečené z rozpočtu  Obce Báčsky Petrovec.