Унапређење и развијање услуге брачног и породичног саветовалишта „Родинка“- пројекат је реализован 2019.године, а подржан је од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и општине Бачки Петровац.

Трајање пројекта: 5 месеци

Вредност пројекта: 300.000,00 динара

Циљеви пројекта: Пружање информација о месту и улози саветовалишта у систему социјалне заштите, врсти делатности и услуга које пружа, као и о видовима саветодавног рада и проблемима породичног живљења са циљем подизања свести код свих корисничких група о значају менталног здравља сваког члана породице, мотивисање појединца/ породице  да користе услуге саветовалишта у циљу јачања личне компетенције, коришћења личних и срединских ресурса у решавању и превазилажењу тешкоћа; помоћ и подршка породицама са децом са сметњама у развоју говора и психомоторике; сензитизација шире јавности и значајних друштвених чинилица за проблеме породица и могуће системске одговоре на њих; пропагирање превентиних ментално хигијенских начела живота.