Međunarodni dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac obeležiće organizovanjem Tribine pod nazivom „Mentalno zdravlje za sve“ koja će se održati 10.10. 2019. g. u sali Skupštine opštine Bački Petrovac sa početkom u 17.00 časova.

Cilj tribine jeste prоpаgirаnjе prеvеntivnih mеntаlno  higiјеnskih nаčеlа živоtа; sеnzitizаciја širе  јаvnоsti i rеlеvаntnih društvеnih činilаcа zа prоblеmе  pоrоdicа/ pojedinca i mоgući sistеmski оdgоvоri nа njih, upoznavanje sa lokalnim servisima i uslugama  podrške osobama sa psihičkim poteškoćama, podizanje svesti učesnika u odnosu na aktivno delovanje i učestvovanje u društvu, promocija ljudskih prava i jačanje svesti građana o ljudskim pravima osoba sa narušenim mentalnim zdravljem, razvijanje i jačanje mreža podrške u lokalnoj zajednici.

Pozivamo da uzmete aktivno učešće u radu tribine.

                                     Neguj  i voli svoje mentalno zdravlje.