Треба ми помоћ у мојој кући и ван ње пројекат је реализован 2013.г. а подржан је од стране Министарства рада, заопошљавања и социјалне политике и општине Бачки Петровац.

Трајање пројекта: 5 месеци

Вредност пројекта: 2.603.792,00 динара

Циљ пројекта: Пружање дневне услуге помоћ у кући у сва четири насељена места у општини и услуге персоналног асистента.