Треба ми помоћ у мојој кући пројекат је реализован 2012.г. а подржан је од стране Министарства рада, заопошљавања и социјалне политике и општине Бачки Петровац.

Трајање пројекта: 12 месеци

Вредност пројекта: 1.651,472,00 динара

Циљ пројекта: Пружање дневне услуге помоћ у кући у сва четири насељена места у општини.