Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bački Petrovac je bio domaćin III susreta pravnika centara za socijalni rad kome su prisustvovali pravnici iz csr: Bački Petrovac,Žabalj,Titel,Bečej, Novi  Bečej, Čoka, Kovin, Kanjiža, Kovačica, Temerin, Žitište,Kula, savetnice za socijalnu zaštitu Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu,direktorka csr Novi Bečej, i direktorka csr domaćin Aleksandra Arsenin. 

Susret je organizovan na temu „Vršenje roditeljskog prava i pokretanje postupka lišavanja vršenja roditeljskog prava“ i trajao je od 10 h do 14 h.Na susretu su razmatrana sva relevantna pitanja od značaja za postupanja organa starateljstva, izneti primeri iz prakse, iznete dileme i analizirane problem situacije u cilju ujednačavanja stavova i procedura u postupanju u skladu sa važećim pozitivnim propisima a u cilju zaštite najboljeg interesa korisnika.
 
Tokom trajanja skupa a nakon iscrpnog rada prepoznata je potreba:
– za nastavkom organizovanja susreta stručnih radnika, pravnika centara za socijalni rad;
– za uključivanjem u rad stručnih radnika, pravnika iz Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo,socijalnu politiku i demografiju i 
– za formiranjem sekcije stručnih radnika,pravnika u socijalnoj zaštiti,iz centara za socijalni rad.
 
Po okončanju skupa stručnih radnika,pravnika iz csr doneti su kaljučci:
1. Susreti stručnih radnika,pravnika iz csr će se održavati i ubuduće počev od septembra tekuće godine;
2. Da se pokrene inicijativa da ubuduće susretima stručnih radnika,pravnika prisustvuju predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo,socijalnu politiku i demografiju
3. Da se pokrene inicijativa za formiranje sekcije stručnih radnika,pravnika u socijalnoj zaštiti iz centara za socijalni rad.