Старост која се памти –  пројекат је реализован 2007. године, а подржан је од стране Покрајинског секретаријата за здравство  и социјалну заштиту и општине Бачки Петровац.

Трајање пројекта:  5 месеци

Вредност пројекта: 330.400,00 динара

Циљеви пројекта су побољшање живота услова старих у њиховом природном окружењу, подршка члановима породице старих лица, унапређивање превентивног рада са старим, увођење нове услуге за старија лица, детекција старих лица у стању социјалне потребе.

У оквиру пројекта је спроведено истраживање потреба старих лица које су указале на потребу успостављања услуге Помоћ у кући. Формирана је база података потенцијалних корисника, извршен је избор геронтодомаћица, обука истих, набавка неопходне медицинске опреме и средстава за рад и обезбеђен континуирани саветодавно терапеутски рад на терену.