Саветовалиште за брак и породицу Родинка пројекат је реализован 2014.г. а подржан је од стране Покрајинског сектетаријата за здравство, социјалну политику и демографију.

Трајање пројекта: 8 месеци

Вредност пројекта: 200.000,00 динара

Циљ пројекта: Пружање услуга кроз превентивне активности и мултисекторски рад, едукативне услуге, саветовање и подршка родитеља, подшрка породици/ појединцу који се стара о члану са сметњама у развоју, саветовање у случајевима насиља у породици, правна помоћ и подршка.