Саветовалиште за брак и породицу Родинка пројекат је реализован 2012.г. а подржан је од стране Покрајински сектетаријат за здравство, социјалну политику и демографију.

Трајање пројекта: 5 месеци

Вредност пројекта: 300.000,00 динара

Циљ пројекта: Успостављање саветовалишта кроз пружање савета из области породичних и брачно партнерских односа, пружање правних савета, подизање свести код свих корисничких група и грађана локалне заједнице о значају менталног здравља сваког члана породице.