Edukativni centar Avalon i centar za socijalni rad potpisali su Protokol o saradnji  koji obuhvata promociju, afirmaciju i edukaciju o obrazovnim i vaspitnim vrednostima društva.

Planirane aktivnosti predstavlјaju pružanje edukativnih znanja, znanje engleskog jezika, sa cilјem da se kroz organizaciju dodatnog, vannastavnog programa doprinese kvalitetu obrazovanja i ujedno kvalitetu života uopšte dece iz materijalno ugroženih porodica. Protokol predviđa da se realizacija aktivnosti odvija u prostorijama edukativnog centra „Avalon“ u Bačkom Petrovcu  od ukupno (deset) 10 učenika, odnosno učenika/đaka članova porodice korisnika novčane socijalne pomoći, na osnovu potreba utvrđenih stručnom trijažnom procedurom sprovedenom od strane edukativnog centra „Avalon“, održavanjem časova uz saradnju sa profesorom, koji ima ulogu aktivne podrške učenicima.

Finansiranje aktivnosti,  obezbeđuje se iz materijalnih sredstava edukativnog Centra „Avalon“ i sredstava Centra za socijalni rad u istim iznosima. Zahvalјujemo se direktorki Edukativnog centra „Avalon“, Sanji Mijatović i njenom timu iz Bačkog Petrovca što su razumeli i podržali inicijativu centra i time pokazali svoju orijentaciju ka  društveno odgvornom poslovanju.