Predsednik opštine Bački Petrovac Srđan Simić, zamenik predsednika opštine Jan Brna i direktorka centra za socijalni rad Biljana Drakulić održali su radni sastanak, 04.10.2017. godine sa predesdnicom Hausing centra iz Beograda – centra za unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa, Branislavom Žarković. Sastanku je prethodila analiza postojećeg stanja u oblasti socijalnog stanovanja (uslovi stanovanja i struktura korisnika) u opštini Bački Petrovac, koju se izradio Centar za socijalni rad. Razmatrane su mogućnosti realizacije projekata izgradnje objekata za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima u opštini Bački Petrovac.

Nakon obilaska objekata koji trenutno imaju namenu socijalnog stanovanja zaključeno je da se u naprednom periodu intezivira saradnja izmedju opštine Bački Petrovac i Hausting centra sa ciljem rešavanja ovog višedecenijskog prisutnog problema u opštini Bački Petrovac.