Dana, 03.10.2017. godine održan je radni sastanak sa Zavodom za socijalnu zaštitu i Centrom za porodični smeštaj i usvojenje kome je prisustvovala direktorka centra, Biljana Drakulić I Milka Grbić, psiholog, voditelj slučaja. Na sastanku su predstavljeni podaci o deci koja se nalaze u sitemu socijalne zaštite u AP Vojvodini, standardi i iskustva u pružanju usluge povremenog porodičnog smeštaja, model programa pripreme za pružaoce usluge porodičnog smeštaja. U opštini Bački Petrovac aktivno je šest hraniteljskih porodica koje u svom domu brinu o jedanaestoro.

Dve hraniteljske porodice su prošle obuku za pružanje podrške deci i mladima u kriznim i traumatskim situacijama, odnosno za uslugu urgentnog hraniteljstva, jedna od njih aktuelno je aktivna. Porodični smeštaj za odrasle i stare je usluga koju u narednom periodu treba razvijati, trenutno je jedna porodica aktivna u kojoj je smešteno jedno odraslo lice. Dogovoreno je da se inteziviraju aktivnosti vezane za promociju usluge porodičnog smeštaja kako za decu tako i za odrasla i stara lica.