U skladu sa Protokolom o saradnji, potpisanim 23.01.2017.godine između Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac i Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, u utorak 12.04.2017. godine održan je  radni sastanak sa hraniteljskim porodicama iz opštine Bački Petrovac povodom preuzimanja nadležnosti nad hraniteljskim porodicama. Susret je organizovan sa svrhom međusobnog upoznavanja hraniteljskih porodica i saradnica za hraniteljstvo iz CPSU koje će u narednom periodu, u skladu sa Protokolom, pratiti i pružati podršku hraniteljskim porodicama u njihovom radu. Sastanku su priisutvovale Ivana Koprivica, direktorka CPSU Novi Sad, Vesna Aničić, supervizor sa saradnicaima kao i v.d.direktorka Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac, Biljana Drakulić sa saradnicama. 

Sastanak se odvijao u prijatnoj i opuštenoj atmosferi.