Iz dnevnika aktivnosti Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac
U skladu sa Pravilnikom o hraniteljstvu ( „Sl.glasnik RS“,br. 36/2008) u ostvarivanju najboljeg interesa deteta na hraniteljstvu primenjuju se određeni standardi a jedan od standarda je obaveza da se za hranitelje, tokom odvijanja hraniteljstva,najmanje jednom godišnje u trajanju od 10 sati rada,organizuje program edukacije u cilju jačanja hraniteljskih kompetencija. Postupajući u skladu sa odredbama pravilnika za 2015. godinu je sačinjen plan održavanja edukacija koji će voditi stručni radnici Centra za socijalni rad kroz pet radionica.

Dana 14.05.2015.godine u prostorijama opštinske Turističke organizacije održana je druga radionica, namenjena hraniteljima, na temu “Porodično vaspitanje“. Autorka i voditeljka radionice je bila,pedagog Centra za socijalni rad, Valeria Fabian. U okviru izabrane teme, autorka se posebno osvrnula na roditeljske stilove i autoritet, vaspitne mere ( nagrade i kazne) i postavljanje granica i disciplinu. Radionici koja je bila interaktivnog tipa prisustvovalo je 7 hranitelja. Opšti utisak voditelja radionice je da je rad protekao u dobroj atmosferi, hranitelji su bili zadovoljni novim informacijama i znanjima koja su dobili. Ocenili su rad i prezentovanje sadržaja, od strane voditeljke radionice, visoko profesionalno.

U Bačkom Petrovcu Direktorka:
14.05.2015.godine Aleksandra Arsenin