Iz dnevnika aktivnosti Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac

U skladu sa Pravilnikom o hraniteljstvu ( „Sl.glasnik RS“,br. 36/2008) u ostvarivanju najboljeg interesa deteta na hraniteljstvu primenjuju se određeni standardi a jedan od standarda je obaveza da se za hranitelje, tokom odvijanja hraniteljstva,najmanje jednom godišnje u trajanju od 10 sati rada,organizuje program edukacije u cilju jačanja hraniteljskih kompetencija. Postupajući u skladu sa odredbama pravilnika za 2015.godinu je sačinjen plan održavanja edukacija koji će voditi stručni radnici Centra za socijalni rad kroz pet radionica.
Dana 26.03.2015.godine u prostorijama opštinske Turističke organizacije održana je prva radionica na temu“Put do kompetentnog hraniteljstva – gubici,odvajanje“. Autorka i voditeljka radionice je bila, psiholog Centra za socijalni rad, Biljana Drakulić. Radionici koja je bila interaktivnog tipa prisustvovalo je 12 hranitelja. Opšti utisak voditelja radionice je da je rad protekao u dobroj atmosferi,hranitelji su bili zadovoljni novim informacijama i znanjima koja su dobili.Ocenili su rad i prezentovanje sadržaja,od strane voditeljke radionice, visoko profesionalno.

U Bačkom Petrovcu                                                 Direktorka:
31.03.2015.godine                                                  Aleksandra Arsenin