Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je 27.03.2017. godine u prostorijama Turističke organizacije Bački Petrovac realizovao promociju usluge Povremeni porodični smeštaj. Promociji su prisustvovali predstavnici zdravstvenog, obrazovnog sistema, lokalne samouprave, opštinske Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne podrške detetu i učeniku kao i predstavnici pisanih i elektronskih medija.

Istaknuto je da usluga povremeni porodični smeštaj individualizovana podrška detetu sa smetnjama u razvoju u biloškoj porodici. To je usluga koja kroz planski periodični i kratkotrajni boravak deteta u drugoj porodici obezbeđuje jačanje porodičnih snaga i očuvanje porodice, koja obezbeđuje dobit za decu i porodicu.