Dana 08.04.2019. godine u prostorijama Turističke organizacije opštine Bački Petrovac stručne radnice Centra za socijalni rad i Bračnog i porodičnog savetovališta „Rodinka“ Valeria Potfaj Fabian i Milka Grbić su obeležile Međunarodni dan Roma, povodom čega je održana radionica na temu „Maloletnički brakovi – uzroci i posledice“.

Cilј radionice je bio podizanje svesti romskih, ali i neromskih porodica o vrednosti dece, o pravu devojčica na pristup obrazovanju bez diskriminacije, o pravu devojčica na zaštitu od ranog braka i njegovih štetnih posledica. Radionici su prisustvovali roditelјi i deca višeg kalendarskog uzrasta. Radionica je protekla u dobroj atmosferi, sa aktivnim učestvovanjem i interakciji.
Savetovalište za brak i porodicu će i dalјe nastaviti svoje aktivnosti kroz obradu tema koje su značajne za građane naše zajednice.