Dana, 05.07.2017. godine na završnom stručnom skupu pod nazivom „Razvoj usluga u sistemu socijalne zaštite za osnaživanje biološke porodice deteta“ koji je održan u Beogradu, v.d.direktorka Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac, Biljana Drakulić,  je predstavila korišćenje regionalne usluge Porodični saradnik u opštini Bački Petrovac, u kojoj se  se usluga projektno relaizuje unazad dve godine u saradnji sa Dečijim selom iz Sremske Kamenice.  Uslugom je obuhvaćeno do danas sedam porodica sa  decom u smetnjama u razvoju.

Zajednički rad stručnih radnika Organa starateljstva i porodičnih saradnika je doprineo povećanju stabilnosti porodica, stepena samostalnosti porodice, korišćenju  resursa lokalne zajednice i svakako je imao veliki značaj u preveniranju dubljih disfunkcionalnih procesa u porodici i. U toku trajanja usluge svaka od porodica je materijalno podržana  u iznosu od cca 30.000 dinara.  Sredstva su projektno obezbedjena i  u saradnji sa porodicama uložena u poboljšanje njihovih materijalno – stambenih uslova života.