Покажи ми, подржи ме па ћу моћи и знати – пројекат је реализован 2017.године, а подржан је од стране Покрајинског  секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и општине Бачки Петровац.

Трајање пројекта: 4 месеца

Вредност пројекта: 450.000,00 динара

Циљеви пројекта: Задовољење основних животних потреба деце и омладине са инвалидитетом и сметњама у развоју у свакодневном животу  области образовања, кретања, одржавања личне хигијене, облачења и комуникације са другима; превенција у области развојних проблема деце; повећање социјалне интеграције и комуникације, коришћење локалних ресурса; смањење изолације и маргинализованости деце и младих са сметњама у развоју и јачање родитељских капацитета у односу на изазове које пред њима стоје с обзиром на специфичности у развоју њихове деце, мобилизација породичних снага, хармонизација породичних односа и превенција измештања деце из биолошких породица.

Као резултат пројекта успостављена је трајна услуга лични пратилац детета.