Centar za socijalni rad   u saradnji sa lokalnom samoupravom, opštinom Bački Petrovac  u toku oktobra relizovao je  tradicionalnu akciju podele jednokratne novčane pomoći porodicama  sa decom školskog uzrasta koje su ostvarile pravo na novčanu socijalnu pomoć u sistemu socijalne zaštite.

Jednokratna novčana pomoć po detetu je iznosila 6.000 dinara a dobilo ju je 32 dece. Za ovu akciju izdvojeno je 192.000 dinara iz budžeta opštine. Kolektiv centra za socijalni rad i opština Bački Petrovac učenicima  želi uspešnu školsku godinu.