U organizaciji Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac održan je po treći put susret korisnika ustanova socijalne zaštite za duševno obolela lica sa srodnicima i prijateljima u Bačkom Petrovcu, dana 09.06.2017.g. Susretu su prisustvovali korisnici ustanova za smeštaj iz Starog Leca, Čuruga, Veternika i Stare Moravice koji su pre smeštaja živeli u opštini Bački Petrovac kao i predstavnici Pokrajinskog Zavoda za socijalnu zaštitu. Susret je obogćen sadržajima koji je korisnicima omogućio da steknu nova iskustva i da ožive uspomene na svoje mesto porekla, rođake, komšiju, kulturu i tradiciju. Posetili smo Muzejski kompleks u Kulpinu, Dvorac Dunđerski i Poljoprivredni muzej.

U prelepom ambijentu, daleko od saobraćaja i buke u Lovačkom domu „Lesik“ u Bačkom Petrovcu korisnici su se družili sa a srodnicima, komšijama, prijateljima i stručnim radnicima centra gde je i organizavan zajednički ručak koji je materijalno podržan od strane udruženja građana, javnih preduzeća i privatnogi sektora opštine Bački Petrovac. U relaizaciji aktivnosti učestvovali i volenteri, studenti Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv.Elizabete, Bratislava, nastavna jedinica Martin Luter u Bačkom Petrovcu.