Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je dana, 03.07.2017. godine u svečanoj sali Skupštine AP Vojvodine, potpisao Ugovor o dodeli novčanih sredstava iz budžeta AP Vojvodine, u iznosu od 450.000,00 dinara, po javnom konkursu za finansiranje programa „Pokaži mi, podrži me pa ći moći i znati“.

Cilj projektnih zadataka i ciljeva je zadovoljenja osnovnih životnih potreba dece i omladine sa invaliditetom i smetnjama u razvoju u svakodnevnom životu u oblasti obrazovanja, kretanja, održavanja lične higijene, oblačenja i komunikacije sa drugima, povećanja socijalne integracije; prveniranje izolacije i marginalizovanosti dece i mladih sa invaliditetom i smetnjama u razvoju. Razvoj veština i mogućnosti svakog pojedinca a pre svega dece predstavlja izazov i obavezu svake zajednice da kreira i stvara jednake mogućnosti za sve. Posebana pažnja u okviru projekta je posvećena aktivnostima kojima se jačaju roditeljski kapaciteti imajući u vidu izazove kojima su izloženi obzirom na specifičnosti u razvoju njihove dece, mobilizaciju porodičnih snaga, pružanju dodatne podrške harmonizaciji porodičnih odnosa kao i prevenciji izmeštanja dece iz bioloških porodica.