Stručne radnice centra,psiholozi i pedagog, koje su angažovane u radu savetovališta za brak i porodicu „Rodinka“ su 24.05. u okviru Dni Petrovca obeležile svetski dan porodice različitim aktivnostima:
– na flip čartu su predstavljeni i promovisani razni edukativno informativni sadržaji
– građanima je bio dostupan promotivni materijal
 
Stručne radnice centra,psiholozi i pedagog, koje su angažovane u radu savetovališta za brak i porodicu „Rodinka“ su 24.05. u okviru Dni Petrovca obeležile svetski dan porodice različitim aktivnostima:
 
– na flip čartu su predstavljeni i promovisani razni edukativno informativni sadržaji
– građanima je bio dostupan promotivni materijal
– građanima naše opštine je predstavljena savetodavno-terapijska i socijalno edukativna lokalna usluga socijalne zaštite koja se pruža svim grupama korisnika kojima je neophodna podrška u kriznim situacijama
– izrada genograma za posetioce štanda
– anketiranje građana u cilju mapiranja potrebi za uslugama svetovališta za brak i porodicu.
 
Cilj obeležavanja svetskog dana porodice i promovisanja rada bračnog i porodičnog savetovališta je bio da se građanima naše opštine skrene pažnja na činjenicu da je potrebno kontinuirano osnaživanje porodice i isticanje uloge i značaja koju porodica ima u društvu.
 
Direktorka:
Aleksandra Arsenin