Rad Centra za socijalni rad, za vreme trajanja vanrednog stanja, оrganizovan je  svaki radni dan u trajanju od 7.00 – 15.00 časova.

Rad sa strankama je organizovan svaki radni dan od 08 -12.00 h.

Rad sa strankama se organizuje po pozivu stručnih radnika i u hitnim slučajevima.

Za sve informacije u vezi rada, prava i  usluga u Centru za socijalni rad Bački Petrovac, možete dobiti na broj telefona 021/780-057 svakog radnog dana, u vremenu od 07.00-15.00 h.

Osim navedenog broja informacije možete dobiti putem mobilnog telefona 063 118 21 20 u  toku 24 časa.