Nasilјe u porodici čini svako „ko primenom nasilјa, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesnii ntegritet ili duševno stanje člana svoje porodice…“(Krivični zakonik).

Nasilјe u porodici se razlikuje od drugih oblika nasilјa zbog činjenice da su nasilnik i žrtva u emocionalno bliskom odnosu. Tu je i problem moći i kontrole koju nasilnik oseća i takav odnos sa žrtvom ne želi da prekine. Nasilnici neretko kontrolišu žrtvino kretanje, njene kontakte, novac, nastoje da je izoluju od ostatka porodice i prijatelјa i to čini mehanizme nasilјa. Neprestano stavlјaju žrtvi do znanja da je sama, okrivlјuju da je njeno ponašanje razlog za nasilјe, prete na najrazličitije načine pri pokušaju žrtve da napusti nasilnika…Reč je o perfidnim mehanizmima kontrole nasilnika nad žrtvom. Nasilnici često umanjuju nasilјe koje su počinili, pokušavaju da se opravdaju i prebacuju krivicu na žrtvu, nasilnik želi da dominira nad žrtvom i to je njegov modus delovanja.

Ostatak teksta pročitajte ovde

Nasilje u porodici za novine