Насиље у породици – постоји излаз пројекат је реализован 2008.г. а подржан је од стране Покрајинског секретаријата за здравство  и социјалну заштиту и општине Бачки Петровац.

Трајање пројекта:  мај- децембар 2008. године

Вредност пројекта: 425.118,00 динара

Циљеви пројекта: подизање свести грађана о проблематици насиља у породици, формирање и едукација општинског тима у оквиру „Мреже живот без насиља“, потписивање Меморандума о приступу „Мрежи живот без насиља“ са Покрајинским омбудсманом, едукација стручњака из различитих сектора у општини (реализиван семинар Инцест траума центра под називом „Сексуално злостављање деце, насиље у породици, насиље засновано на родној припадности из перспективе преживелих“ , савладан напредни семинар), утврђивање присуства и облика заступљености насиља у породици, непосредан рад са породицама посебно са жртвом насиља, неговање здравих облика понашања и јачање безбедне породице као услова здравог развоја заједнице.

Сви планирани циљеви пројекта су успешно реализовани.