Centar za socijalni rad opštine B. Petrovac je uzeo učešće u realizaciji aktivnosti u  okviru donetog LAP-a za obrazovanje Roma u opštini Bački  Petrovac 2018-2020  na tribini koja je održana    25.02. i 26.02.2019. godine u prostorijama osnovnih škola  u Bačkom Petrovcu i Kulpinu pod nazivom „Obrazovanje kao faktor smanjenja rizika od siromaštva dece“,

a koja je bila namenjena roditeljima i deci romske nacionalnosti. Stručne radnice centra za socijalni rad realizovale su prezentaciju  na temu „Nadležnost CSR – kao organa starateljstva i saradnja obrazovno-vaspitne ustanove u zaštiti prava deteta“ sa ciljem da se prezentuju  i  jasnije  definišu nadležnosti sistema  kako bi se  omogućilo  roditeljima  i sistemima – socijalnom i obrazovnom da deluju blagovremeno  i svoju podršku  porodicama učine efikasnijom.