Координациони центар за стара и хронично оболела лица пројекат је реализован 2009.г. а подржан је од стране Покрајинског секретаријата за здравство  и социјалну заштиту и општине Бачки Петровац.

Трајање пројекта:  6 месеци

Вредност пројекта: 425.118, 00 динара

У оквиру пројекта је формиран координациони центар за стара и хронично оболела лица који је пружао услуге помоћ и нега у кући, успостављен је Инфо телефон за пружање различитих информација за остваривање различитих права у институцијама и службама, као и могућност пријаве мањих кварова у домаћинству од стране старих лица којима је ова услуга обезбеђена са субвенцијом самих извођача радова.