Dana 26.07.2019. godine u maloj sali Opštine Bački Petrovac održana je konferencija slučaja u saradnji sa Udruženjem Roma Novi Bečej- SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina, a u okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilјe nad ženama u Republici Srbiji- II faza“ podržan od strane Vlade R. Srbije uz podršku Švedske agencije za razvoj.

Cilј konferencije je bio da se na jednom mestu okupe obučeni profesionalci za rad sa žrtvama nasilјa iz svih relevantnih institucija, kao i da podstakne koordinasanu, zajedničku, pravovremenu akciju lokalne zajednice. Takođe je razgovarano i o mogućnostima obezbeđivanja dodatne pomoći i podrške od strane predstavnika udruženja žrtvi porodičnog nasilјa u odnosu na koju je organizovana konferencija slučaja. Konferenciji su prisustvovale predstavnice navedenog udruženja i stručne radnice CSR opštine Bački Petrovac.

Predstavnice navedenog udruženja su donele propagadni materijal u vidu flajera, kao i edukativne literature koja je dostupna u prostorijama CSR opštine Bački Petrovac svim zainteresovanim građanima.