U okviru rada savetovališta za brak i porodicu „Rodinka“, Centra za socijalni rad Bački Petrovac tim stručnih radnika,psiholozi i pedagog organizovale su i realizovale aktivnosti koje su bile usmerene na obeležavanje svetskog dana Roma, 8 april.
Planirane su i realizovane aktivnosti:
• promovisanje značajnih ličnosti i događaja iz života Roma,na flip čartu
• promovisanje rada savetovališta i
• sprovođenje ankete u cilju sagledavanja položaja Roma sa aspekta diskriminacije.
 
Ispred ustanove Centra bio je postavljen štand sa promotivnim materijalom a u saradnji sa volonterima opštinskog udruženja Roma „Čirikli“ i stručne radnice iz službe pomoć u kući sprovedeno je anketiranje građana opštine Bački Petrovac. 
 
Anketirano je 40 građana naše opštine nakon čega je izvršena obrada podataka.Analizom dobijenih podataka zaključeno je da su Romi u opštini Bački Petrovac dobro integrisani i da se ne može govoriti o diskriminaciji pripadnika romske nacionalnosti.