Интерресорна сарадња у општини Бачки Петровац – пројекат је реализован 2007. године, а подржан је од стране Покрајинског секретаријата за здравство  и социјалну заштиту и општине Бачки Петровац.

Трајање пројекта: 10 месеци

Вредност пројекта: 209.947,00 динара

Циљ пројекта је био стварање мреже социјалних актера и међусобна координација њиховог рада, усаглашавање програма и активности и сагледавање и стварање мреже људских ресурса у пружању нових, савремених облика социјалне заштите, као и формирање локалног координационог тела за социјална питања.

Као резултат пројекта потписан је протокол о сарадњи од стране Центра за социјални рад, Дома здравља, школа, предшколске установе и полиције са територије општине Бачки Петровац и формирано је локално кординационо тело за социјална питања.