Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac u Bačkom Petrovcu , od 01.06.2010.god. pruža usluge podrške, pomoći i nege starim, invalidnim i hronično obolelim licima. Ove usluge će se pružati  navedenim kategorijama lica do 31.10.2010.god. Rad službe pomoći i nege u kući finansiran je od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, na osnovu Odluke o odobravanju sprovođenja javnih radova. Na sprovođenju javnih radova angažovano je devet lica, dva lica sa I i II stepenom stručne spreme, šest lica sa III i IV stepenom stručne spreme i jedno lice sa VII stepenom stručne spreme.
Poslovi predviđeni projektom javnog rada su:
1. POMOĆ U KUĆI
Pružanje pomoći u obezbeđivanju ishrane
Pomoć u održavanju lične higijene i higijene stana
Pomoć u zagrevanju prostorija

2. NEGA U KUĆI
Pružanje osnovne zdravstvene nege
3. POMOĆ U INTEGRACIJI KORISNIKA U SOCIJALNU SREDINU
Pomoć u zadovoljavanju zdravstvenih, socijalnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba
4. POMOĆ I POSREDOVANJE U ZADOVOLJAVANJU ODREĐENIH POTREBA KORISNIKA
Posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga uključujući po potrebi
5. NABAVKA NEOPHODNIH SREDSTAVA ZA RAD
6. PRAĆENJE AKTIVNOSTI I IZVEŠTAVANJE, FORMIRANJE BAZE PODATAKA O KORISNICIMA I NJIHOVIM POTREBAMA
7. IZRADA INDIVIDUALNIH PLANOVA ZAŠTITE KORISNIKA
8. RAD SA PORODICOM KORISNIKA
9. PRAĆENJE I EVALUACIJA, IZRADA ZAVRŠNOG IZVEŠTAJA NAKON REALIZACIJE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI
10. ADMINISTRATIVNO TEHNIČKI POSLOVI, REGULISANJE PRAVNOG STATUSA OSOBA ANGAŽOVANIH NA JAVNIM RADOVIMA
11. OBRAČUN I ISPLATA ZARADA, PUTNIH TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE NA JAVNIM RADOVIMA.