„Едукацијска кућа“ пројекат је реализован 2010.г. а подржан је од стране Покрајинског секретаријата за здравство  и социјалну заштиту и општине Бачки Петровац.

Трајање пројекта: 12 месеци

Вредност пројекта: 500.000,00 динара

Циљеви пројекта: Подизање свести маргинализованих група, посебно жена у мањим срединама и њихиво оснаживање на личном и професионалном плану; боља интеграција маргинализованих група у локалној средини и превазилажење предрасуда о родној, економској, образовној и социјалној  неравноправности; самоорганизовање лица из маргинализованих група, боља информисаност о различитим темама из области образовања, културе, васпитања, здравства, екологије.