Dana, 03.10.2019. godine u prostorijama Turističke organizacije Bački Petrovac održana je radionica za decu bez roditeljskog staranja koja se nalaze na porodičnom smeštaju i decu iz socijalno ugroženih porodica, čije su porodice korisnici novčane socijalne pomoći a u organizaciji centra za socijalni rad Bački Petrovac.

Radionice su  realizovane od strane edukatora Fondacije Tijana Jurić. Teme koje se obrađivane na edukativnim radionicama  su bezbedno korišćenje interneta, onlajn nasilje i trgovina ljudima – definisanje, oblici, rizici, mehanizmi zaštite, reagovanja i prevencije sa ciljem edukacije dece na temu digitalne bezbednosti i mehanizmima zaštite i prevencije zloupotrebe dece na internetu od nasilja.  Deca bez roditeljskog staranja su dodatno ugrožena zbog specifičnih životnih uslova u kojima su odrastala. Naime, radi se o deci koja su najčešće odrastala u nefunkcionalnom porodičnom okruženju ili je roditeljska briga izostala. Jedan od ciljeva radionice je da deca postanu informisana o mehanizmima prevencije i zaštite od zloupotrebe na internetu i nasilja i na taj način budu u mogućnosti da povećaju svoju i bezbednost dece iz njihovog okruženja.Centar za socijalni rad je svakom učesniku uručio mali „zdravi“ i „slatki“ dar, jabuku i čokoladicu. Aktivnost je planirana u okviru obeležavanja Dečije nedelje.