Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac je u toku decembra realizovao dodelu jednokratne novčane pomoći porodicama sa decom kao i ostarelim, samačkim domaćinstvima bez porodične podrške u cilјu zadovolјenja egzistencijalnih potreba kao podrška i pomoć porodicama za prevazilaženje predstojećeg zimskog perioda. Porodice koje su obuhvaćene akcijom nalaze se u sistemu socijalne zaštite kroz ostvareno pravo na novčanu socijalnu pomoć.

Akcijom je obuhvaćeno 65 porodica,  42 porodice sa decom i 23 porodice starih bez porodične podrške, svakoj porodici opredelјen je iznos srestava od 5.000 dinara. Novčana sredstva za ovu akciju u iznosu od 325 hilјada planirana su i obezbeđena iz budžeta Opštine Bački Petrovac.