U ime Centra za socijalni rad opštine BačkiPetrovac, direktorka centra, Bilјana Drakulić, je dana, 20.06.2019. godine u poslaničkom klubu Skupštine AP Vojvodine, potpisala Ugovor o dodeli novčanih sredstava iz budžeta AP Vojvodine, u iznosu od 300.000,00 dinara, po javnom konkursu za finansiranje programa „“Razvijanje i unapređenje usluge bračno i porodično savetovalište „Rodinka“.

Cilј projektnih zadataka i cilјeva je podizanje svesti građana o značaju mentalnog zdravlјa porodice, motivisanje pojedinaca/porodica da u značajnijoj meri koriste usluge savetovališta sa cilјem jačanja ličnih komptencija, korišćenja ličnih i sredinskih resursa u rešavanju i prevazilaženju poteškoća i izazova u razvojnim ciklusima porodica i pojedinaca. Osim već postojećih stručnjaka, psihologa, pedagoga i socijalnog radnika u radu savetovališta u toku trajanja projekta angažovan je i defektolog. Informativno delovanje Savetovališta će biti usmereno na tri osnovna cilјa: pružanje informacija o mestu i ulozi Savetovališta u sistemu socijalne zaštite, vrsti delatnosti i uslugama koje pruža, osnovnim vidovima savetodavno-terapijskog rada i problemima porodičnog živlјenja koje tretira;propagiranje preventivnih mentalno-higijenskih načela porodičnog života; senzitizacija šire javnosti i relevantnih društvenih činilaca za probleme porodica i moguće sistemske odgovore na njih. Partneri u relizaciji projekta su Savet za rodnu ravnopravnost opštine Bački Petrovac, YMCA Serbia, udruženje „Patria“ Novi Sad, grupa na društvenoj mreži fejsbuk „Mamy Petrovčanky – Mame Petrovčanke“. Projekat podržala opština Bački Petrovac na čelu sa predsednikom opštine Srđanom Simićem. Projekat se relaizuje u trajanju od jula do decembra.