Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je dana 12.04.2019. godine potpisao Ugovor o sprovođenju programa stručne prakse , sa Nacionalnom službom za zapošlјavanje Filijala Novi Sad, puteg kojeg  je radno angažovapo stručnog radnika , master socijalnog radnika, na radno mesto voditelј slučaja za period od godinu dana.

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposoblјavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavlјanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.